TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quân tử

Ngày xưa, không rõ thời nào, có một anh chàng nghèo sống một thân một mình. Anh thường ăn ở nhân đức với mọi người, lòng nhân đức của anh còn ban phát đến cả giống vật. Bởi thế người ta quen gọi anh là Quân tử.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan