TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông tổ nghề in là ai?

Nhằm đời vua Lê Thái Tông (1434 - 1442) ở nước ta có ông Lương Nhữ Học người làng Lục Hồng, tỉnh Hải Dương vốn ham chuộng thơ văn và cách sao lục các văn thơ đời trước.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan