TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ebisu - Huệ Bì Tu

Trong Thất Phúc Thần, Ebisu (Huệ Bì Tu, 恵比須, 恵比寿) hay Kotoshiro-nushi-no-kami (事代主神), mà tên cúng cơm còn là Hiruko, là vị thần của ngư dân, ngư nghiệp, vùng chài lưới, sự may mắn và nhà buôn, thường được vẽ với tay phải cầm cần câu, tay trái cầm cá tráp (cá hồng).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan