TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bùi Độ và nghiệp

Vì tướng mạo là biểu hiện của nghiệp nên nó cũng bị thay đổi theo nghiệp (Đại Đức Thích Lệ Minh).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan