TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hantu Gunung (Thần núi)

Hantu Gunung (Thần núi), là những linh hồn đi lang thang trên núi. Cũng giống như Hantu Hutan, chúng thuộc nhóm những hồn ma cổ đại sinh sống trên trái đất trước khi loài người xuất hiện.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan