TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Thor cũng thua cuộc

Thần Thor chưa từng thua cuộc, thần nổi tiếng là bách chiến bách thắng, mỗi khi thần ra tay trừng trị một tên Khổng Lồ Băng Giá nào thì tên đó phải nhận hình phạt thích đáng. Tuy nhiên đã có lần thần thua cuộc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan