TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người đầy tớ thông minh

Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan