TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người rừng

Chàng nho sĩ nọ cưới cô vợ rất đẹp. Trong nhà, chàng có nuôi đứa tớ gái. Một hôm đi hái củi về, đứa tớ gái thuật lại rằng:
- Trên núi này có cái hang tối lắm. Hang quá sâu. Bỏ cục đá xuống nghe rền rền không bao giờ dứt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan