TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thiên Đường

Ngày xưa có một ông hoàng tử có nhiều sách quý nhất trần gian. Tất cả các sự kiện trên đời đều được ghi vào đó bằng lời văn và tranh ảnh. Lịch sử các dân tộc được kể lại rất chi tiết, nhưng không có cuốn sách nào nói đến Thiên đường. Chính Thiên đường lại là nơi mà Hoàng tử luôn mơ tưởng đến.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan