TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mothman - người bướm

Mothman (người bướm) theo đồn đãi là một sinh vật lạ, không có đầu, mắt đỏ rực, hai cánh dài. Điều kì lạ là nó không cần vẫy cánh mà vẫn bay được một cách nhẹ nhàng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan