TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện nữ thần Parvati thay da và nữ thần Kali ra đời

Một ngày nọ, có một asura muốn trở nên bất tử, vì thế hắn thực hiện phép thiền định và cầu nguyện trong rất nhiều năm. Cuối cùng, asura cũng làm hài lòng thần Brahma, ngài hiện ra trước mặt hắn để ban điều ước. Chỉ chờ có vậy, asura lập tức xin được bất tử.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan