TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần của ánh sáng Yhi

Yhi (Yarai/Yaay) là một vị nữ thần của ánh sáng và sáng thế trong thần thoại của thổ dân Úc tộc Gamilaaray. Họ kể rằng cô đang say giấc trong Mộng thời (Dreamtime) thì một tiếng huýt sáo đánh thức cô.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan