TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con ma thần vòng

Thời xưa, một xóm nọ có cây đa rất cao, hàng năm đôi ba người tới đó thắt cổ. Dân chúng đồn rằng ở đó có con ma thần vòng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan