TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tất Phương thần điểu

Tất Phương là thần điểu, loài linh thú được cho là đại diện cho Hỏa thần và Mộc thần, sinh sống bên trong cây cối, sống trong rừng cây, sinh ra từ lửa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan