TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chị Mèo nhận họ hàng

Nghe người ta nói Hổ và Báo cũng thuộc họ nhà Mèo, chị Mèo hí hửng lắm:
– Ồ! Thế mà ta, một con ngu, đã không biết ta có họ hàng quyền thế như vậy! Đã thế, từ rày biết tay ta.
Suy nghĩ một lúc, Mèo ta nhảy tót lên lưng bác Lừa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan