TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những linh thần tổ tiên Wandjina của thổ dân Úc

Wandjina là những linh thần tổ tiên trong những câu chuyện Dreamtime của thổ dân Úc. Một số tộc người miền Tây Bắc nước Úc kể rằng Wandjina đã tạo ra thế giới và con người, nhưng rồi thất vọng vì loài người quá suy đồi, chúng mở miệng ra và từ đó ào ra một trận lũ quét sạch nhân loại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan