TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nước mắt hồ ly

Theo truyền thuyết, công thần mở nước triều Đại Minh là Lưu Bá Ôn vốn là người thần, mở mắt bên phải ra trên xem thiên văn dưới xét địa lý. Chàng ta làm sao lại có con mắt thần, tài ba như thê? Có truyền thuyết như sau:
Bố Lưu Bá Ôn chết sớm, một mình chàng ta sống ở núi Tuyền Nùng trong một túp lều cỏ và làm nghề gia sư.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan