TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lão hải thần già nua Proteus

Thần Proteus, là một lão hải thần già nua có biệt tài tiên tri, tỏ tường mọi việc quá khứ vị lai, lại có khả năng biến hóa khôn lường. Ông là con trai của thần Poseidon và người mẹ không rõ lai lịch, mà thậm chí có khi Poseidon cũng không nhớ nổi là bóng hồng phương nào nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan