TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngựa và người chủ

Bác làm vườn có một con ngựa. Ngày ngày người làm vườn bắt ngựa phải làm làm nhiều mà thức ăn thì ít. Thế là ngựa ta lên tiếng cầu khẩn thượng đế sao cho nó được chuyển sang tay một ông chủ khác

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan