TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Làm ơn hóa hại

Xưa có Trần Công là người có lòng sốt sắng. Ai có việc gì nhờ vả, ông đều sẵn sàng. Trong đời ông, ông đã từng đi lại nhiều nơi, đến đâu cũng hết lòng giúp đỡ người nguy kẻ khó mà không quản ngại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan