TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quan Thánh Đế Quân

Quan Thánh Đế Quân chính là Đại tướng quân Quan Vũ của nước Thục Hán thời đại Tam Quốc. Tên tự là Vân Trường, có bộ râu dài rất đẹp, vũ dũng tuyệt luân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan