TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người chủ và bác làm công

Một nhà nọ đang tổ chức đám cưới, người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:
– Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan