TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu chuyện Vụ án cũ để lại

Đời Hạ Uy Vương có quan Thái sư Lục Tam Công là người hay làm thơ. Thơ ông thảng hoặc cũng có bài nghe được, nhưng nói chung không lấy gì làm đặc sắc cho lắm. Quan Thái sư cũng tự biết vậy nên chỉ khiêm nhường coi mình như một nhà “chính sự” có sở thích làm thơ, chứ không hề tự cho mình là một “thi gia”, càng không nghĩ mình có thể trở thành một thi gia nổi tiếng khắp thiên hạ.

Ba anh dốt làm thơ

Ba anh học trò gặp nhau ở giữa đường lấy làm mừng rỡ, tay nắm mặt mừng, rồi nói nhau: "Mang tiếng là người học trò, mà mình không làm nên thơ phú, tủi người đời không phục. Vậy sẵn đây ba anh em mình nên hợp sức làm thơ".

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan