TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba anh dốt làm thơ

Ba anh học trò gặp nhau ở giữa đường lấy làm mừng rỡ, tay nắm mặt mừng, rồi nói nhau: "Mang tiếng là người học trò, mà mình không làm nên thơ phú, tủi người đời không phục. Vậy sẵn đây ba anh em mình nên hợp sức làm thơ".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan