TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Văn khấn cúng Lễ động thổ, cất nóc - Xem tuổi xây nhà

Mọi người khi làm nhà đều mong muốn gặp may mắn tốt lành, làm ăn phát đạt do vậy khi làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người nên ai cũng nhất thiết phải xem ngày tốt xấu chọn giờ Hoàng Đạo, giờ tốt giờ đẹp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan