TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bé Fundevogel

Ngày xửa ngày xưa có một người lục lâm vào trong rừng đi săn. Vừa mới đi được một quãng thì bác nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Theo hướng tiếng khóc bác đi tới. Tới nơi bác thấy trên cây cao có một đứa bé đang đu trên cành mà khóc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan