TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cây khế bằng vàng

Ngày xưa, có anh em nhà kia, cha mẹ mất sớm để lại một điền sản khá lớn, nhưng người anh gian tham dành chiếm hết cả, chỉ để cho em một miếng đất xéo, một túp lều tranh và một cây khế ngọt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan