TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mèo và lũ chuột

Ở một nhà kia, chuột gần như không có mối đe rọa, sinh sôi nảy nở khá nhiều chuột. Mèo tìm đến căn nhà ấy và bắt đầu đuổi bắt. Lũ chuột thấy công việc của chúng hỏng bét bèn bảo nhau:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan