TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại khởi thủy của người Visayan

Dân tộc Visayan cũng là một dân tộc lớn ở quần đảo Philippines, nền văn hóa của họ cũng đúc kết những câu chuyện thần thoại riêng, mang bản sắc đặc trưng của dân tộc họ.

Thần thoại về sự hình thành đất nước Philippines (p.1) - với hơn 7000 hòn đảo

Philippines là một quốc đảo đặc biệt với hơn 7000 hòn đảo khác nhau, mang sự đa dạng về văn hóa, dân tộc, nên những câu chuyện thần thoại của Philippines cũng đa dạng mang nhiều màu sắc khác nhau.

Thần thoại về sự hình thành đất nước Philippines (p.2)

Đây là một trong các phiên bản khác được kể và lưu truyền về sự hình thành đất nước của quốc gia nghìn đảo.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan