TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Rận và bọ chó

Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:
- Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan