TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Một nhà thơ chân chính

Đa-ghét-xtan là một ông vua tàn bạo. Dưới triều đại của nhà vua, nhân dân sống lầm than và khổ cực. Trong dân gian truyền nhau một bài hát về sự tham lam và độc ác của quốc vương, và bài hát đến tai vua. Vua ra lệnh tìm bằng được nhà thơ đã làm bài hát nổi loạn và bắt vào cung

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan