TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người lái buôn và hai tên ăn cắp

Tại một cửa hiệu tạp hóa nọ. Có hai người vào cửa hiệu mua khăn quàng. Người lái buôn quay đi để lấy hàng, khi quay lại thì thấy mất một tấm khăn. Người lái buôn giữ họ lại, bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan