TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con chó và con thỏ

Lần nọ, có một con chó đuổi theo một con thỏ, rồi nó cũng bắt được con thỏ. Vì mới đánh chén một bữa no nê cách đó không lâu nên chó ta không đói lắm, và vì thế nó chưa muốn giết thỏ vội.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan