TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quả bầu tiên

Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan