TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quỷ thần bất trắc

Mấy ông bầu gánh hát bội thường khoe khoang với mọi người:
- Ban đêm tôi không bao giờ sợ ăn trộm, đồ đạc cứ để bừa bãi sau khi vãn hát, sáng ra áo mão đều còn nguyên, nhất là khi hát ở đình làng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan