TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trạng lợn xem bói

Xưa kia, Chung Nhi và hai người bạn đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Không ngờ rằng hai ông bạn đồng hành khi trước đến xem quẻ. Ba người bạn vô tình gặp nhau thì vui mừng khôn xiết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan