TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hậu Nghệ và Hằng Nga

Tryền rằng vào đời vua Nghiêu, mười mặt trời xuất hiện một lần, chiếu sáng trên không hết năm này qua năm khác. Không gian trở thành thế giới của các mặt trời, khí nóng hun đốt trái đàt, cây cối, lúa
ngô khô héo hết cả, cho đến sắt, đồng, cát, đá cúng phải mềm ra. Loài ngưòi cảm thấy nghẹt thở, máu nóng trong cơ thể gần như sôi lên. Trên mặt đất sắp sửa không còn một chút gì có thể nuôi sống người được. Ai nấy bụng đói cồn cào như lửa đốt, khiến mọi người như ngây như dại.

Thần lợn Varaha diệt ác thần Hiranyaksha

Thần bảo hộ Vishnu được cho là có 10 hiện thân theo thứ tự: Matsya- con cá thần, Kurma - con rùa thần, Varaha - lợn lòi, Narasimha- một sinh vật nửa người nửa sư tử, Vamana - chú lùn, Purashurama - một tu sĩ-chiến binh, Rama - nhân vật chính trong bộ sử thi Ramayana, Krishna (hạ phàm là để giết chúa quỷ Ramsa, bảo vệ và giáo dục toàn dân), Đức Phật Thích Ca, ...

Đoạt bầy ngựa cái của Diomède

Hết ở đảo Crète bắt bò, Héraclès lại sang xứ Thrace bắt đàn ngựa của Diomède. Vua Diomède vốn là con của thần Chiến tranh-Arès, có một đàn ngựa cái rất đẹp, những con ngựa to lớn, đẫy đà khác thường.

Sæhrimnir con lợn rừng khổ nhất quả đất

Ở Asgard có con lợn Sæhrimnir to lớn, hùng dũng, nghe mô tả vậy chắc các bạn nghĩ nó là lợn chiến binh của một vị thần? Oh no, nó là con lợn thịt!

4 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan