TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông tổ nghệ thuật tuồng cụ Đào Tấn

Đào Tấn tên thật là Đào Đăng Tấn, sinh ngày 27 tháng 2 năm Ất Tỵ (tức 3 tháng 4 năm 1845), tại thôn Vinh Thạnh, tổng Thời Tú, huyện Tuy Phước, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định. Do tránh quốc húy nên bỏ chữ Đăng, nên gọi gọn Đào Tấn.

Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo hay Tiết Giao đoạt Ngọc

Tuồng "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" hay còn gọi là "Tiết Giao đoạt ngọc", "Võ Tam Tư chém Nguyệt Cô" nguyên là một vở tuồng cung đình Huế do nhà viết tuồng Đào Tấn sáng tác dựa trên tích truyện thời nhà Đường mới thành lập của Trung Hoa nằm trong bộ truyện Đường Chinh Tây.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan