TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lừa đội lốt sư tử

Lừa kiếm được bộ da sư tử, nó khoác bộ da sư tử vào rồi đi quanh khu rừng, tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là con sư tử thật, ai cũng sợ nó. Người và gia súc thì bỏ chạy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan