TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xửa ngày xưa có một người tên là Vạn Lịch làm nghề lái buôn ở vùng nọ. Việc buôn bán của hắn ta rất thuận lợi, hàng năm thu về được không biết bao nhiêu là vàng bạc, của cải. Số tài sản mà hắn có được xếp vào hạng nhất nhì cả vùng

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan