TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó thần

Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị lão quan họ Lê được dân chúng kính yêu như cha già, vì trong bao nhiêu năm cai trị vùng này, cụ đối xử với dân như con cháu trong nhà, không một việc oan ức nào mà chẳng được cụ xét đến.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan