TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ca Lưu Đà Di

Ưu Đà Di (UDÀYI ) là một viên đại thần rất được sủng ái của đức vua Tịnh Phạn. Ông có biệt tài tổ chức các vấn đề kinh tế tài chánh và ngoại giạo...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan