TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bát canh hẹ

Xưa có một người rất có hiếu, không may mắc tội vu oan, phải giam tù đã lâu, không ai được thăm hỏi.
Một hôm, bà mẹ làm cơm canh, nhờ người chủ ngục đưa vào.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan