TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái đinh

Có một người lái buôn muốn trở về nhà trước lúc trời tối. Anh ta để gói hành lý lên lưng ngựa và lên đường. Đến trưa, anh dừng chân nghỉ ở một thành phố. Khi anh tiếp tục đi thì người coi ngựa báo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan