TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Xolotl

Ông đại diện cho sức mạnh của lửa và sấm sét, bệnh tật và những con quái vật. Nhiệm vụ chính của Xolotl là dẫn đường cho những linh hồn đi đến thế giới địa ngục sau khi chết

Bóng ma Hantu Cika

Hantu Cika hay Hantu Kembung cũng là những hồn ma có liên quan đến bệnh tật. Chúng có thể gây ra cơn đau bụng hoặc đau đầu dữ dội cho nạn nhân.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan