TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Bồ Tát được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan