TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đời người trong một câu

Ngày xưa có một nhà vua, ngay từ lúc lên ngôi báu đã giao cho một viên đại thần cái trọng trách sưu tầm dưới các bầu trời xa lạ những tinh hoa rải rác trong vũ trụ và những triết lý của cuộc đời. Ý cửu trùng muốn thu nhập những cái hay ở đời để dựng một nguyên tắc trị dân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan