TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thầy nhường đệ tử đi trước

Thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị Trưởng lão Tỳ kheo đắc quả A La Hán. Một hôm, vị Tỳ kheo dẫn ông Sa di vào thành hóa đạo. Ông Sa di gánh y bát rất nặng theo sau Thầy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan