TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự sáng thế của thần thoại Hawaii

Khởi nguyên trong thần thoại Hawaii, thế gian hoàn toàn chìm trong bóng tối. Rồi xuất hiện đầu tiên là hai vị thần. Họ tồn tại trong màn đêm tăm tối ấy rất lâu. Đó là nam thần Kumulipo (có nghĩa là Bản chất của bóng tối) và nữ thần Po’ele (có nghĩa là Hiện thân của bóng tối).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan