TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Pythia và những lời tiên tri nổi tiếng

Pythia là danh hiệu chung của những nữ tư tế tối cao trong đền thờ thần Apollo ở Delphi, là sứ giả đưa ra lời tiên tri hoặc sấm truyền của các vị thần. Pythia đầu tiên tên là Phemonoe, một nhà thơ nữ là con (hoặc cháu) của thần Apollo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan