TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ala - nữ thần tối cao của dân tộc Igbo

Ala là vị nữ thần tối cao của dân tộc Igbo, một dân tộc lớn của Tây Phi sống tại miền nam Nigeria. Bà là nữ thần đất, nữ thần của sự phì nhiêu, tuổi thọ và những tổ tiên đã khuất đang sống trong tử cung của bà.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan